Seznámení s Dornovou metodou

Dornova metoda je jemná manuální terapie, při jejíž aplikaci jsou klouby, obratle bezpečně a přesně uváděny do původních správných poloh. Děje se to dynamicky, za aktivní spoluúčasti klienta. Uvedením kloubů do původního stavu zpravidla dochází k vyřešení onemocnění a obtíží spojených s pohybovým aparátem lidského těla.

Při správné aplikaci cviků dochází k okamžitému uvolnění napětí, blokád a to převážně v oblastí kyčlí, kolen, kotníků, páteře, ramen, loktů prstů. Uspěšně působí na psychický stav klienta za předpokladu jeho aktivní spolupráce a pravidelného cvičení podle pokynu terapeuta. To vše se děje volným a přirozeným pohybem ošetřovaného za jeho účasti a pomocí jemného tlaku rukou terapeuta. Přitom terapeut nikdy nepřekročí práh bolesti a díky tomu, že pohyb není prováděn trhnutím je tato metoda bezpečná. Dornovou metodou se uvolňují fyzické i psychické bloky, takže můžeme ji považovat za celostní medicínu, která léčí nejen příznaky nemoci, ale i samotné příčiny onemocnění.

Proč aplikovat Dornovu Metodu DM

Příčiny problémů

Příčinou nesprávných poloh obratlů a kloubů mohou být potíže jako např.

 • dlouhodobé špatné návyky v držení těla
 • celková porucha statiky
 • obtíže spojené v SI spojení-„es íčko“
 • skolioza
 • výrony způsobené nehodami nebo při sportu
 • rozdílná délka dolních končetin
 • zkrácení svalů
 • psychický stav člověka
 • citové problémy

Pozitivní indikace

Zde dochází k pozitivním účinkům

 • vyrovnává statiku těla, určuje centraci pohybového částí těla
 • může pomoci u různých potíží a bolestí pohybového aparátu jako jsou bolesti zad, kyčlí, kolen, tenisový loket, skolioza, rozdílná délka dolních končetin atd…
 • může pomoci při bolestech hlavy, krátkozrakosti, střevních potíží, křečových žilách, srdeční arytmií, problémech s koncentrací u dětí, závratích

Jak bude probíhat napravování

 • doporučuji před samotnou DM Breussovou masáž
 • pracuje se vleže, vsedě, ve stoje za aktivní účasti klienta
 • napravení zablokovaných míst je prováděna terapeutem speciálními pohyby
 • účast klienta spočívá v hlubokém dýchání u každé nápravy hlavně při samostatném cvičení. Zpravidla nádech – příprava na cvik, výdech vlastní napravení
 • nesmí se při vyšetření a cvičení překročit práh bolesti klienta
 • všechny úkony prováděné na klientovi provádět jen s jeho souhlasem
 • v nejistých případech napravování neprovádím úkon a doporučuji konzultaci s lékařem

Sledujte AŠ-Masáže

Kontakty