Masáže přímo pro vás

Masáž lze definovat jako speciální proceduru, která je využívána především k upevňování tělesného i duševního zdraví, k posilování organismu, ke zvýšení výkonnosti nebo osvěžení – regeneraci po fyzické i psychické zátěži, ke zlepšení celkového vzhledu, popřípadě k léčení nebo doléčování některých chorobných a poúrazových stavů

Breussova masáž – jde o velmi jemnou, citlivou, energeticko – manuální masáž zad po celé délce páteře, která uvolní tělesné, psychické i duševní blokády. Regeneruje meziobratlové ploténky, což řeší poměrně široké spektrum zdravotních potíží a mimo jiné to vede k velice účinnému odbourávání hluboko uložených psychických problémů. je vhodné ji použít před zahájením napravování obratlů dle Dornovy metody, aby došlo k uvolnění napjatého svalstva. K masáži se využívá výhradně třezalkový olej.

 

Význam masáže pro člověka

Je dokázané, že odborně a kvalitně provedená masáž působí na tělesný i duševní stav člověka velmi kladně. Zájem o využívání masáže silně stoupá , což souvisí s postupným lepším uvědomováním si hodnoty vlastního zdraví a potřeby zvyšování práceschopnosti, zlepšování výkonnosti a celkové kondice jak ve sféře tělesné, tak duševní. Masáže působí jako prevence proti bolesti svalů, šlach, kloubů. Zkvalitňujeme regeneraci sil po práci či jiné zátěži, a přispějeme tím k rychlejšímu odstranění únavy. Masáže jsou ideální pro všechny typy lidí, sportovce, nesportovce, turisty či děti.

Pravidelné masáže jsou důležitým doplňkem kvalitní tělesné kultury moderního člověka

Proč kvalitní masáž

Vhodně zvolený druh masáže může podstatně přispět ke kladnému ovlivňování celkového stavu organismu, a to jak tělesnému, tak i duševního. Účinky masáže se projevují vznikem místní, vzdálené a celkové reakce organismu. Bezprostředním působením masáže na příslušnou oblast povrchu těla vzniká místní účinek. Tzv. reflexní cestou jsou zprostředkovány vzdálené účinky masáže, které spočívají v ovlivnění orgánů, na které masérské hmaty nepůsobí přímo. Tyto účinky se projevují změnou prokrvení a zlepšením činnosti tkání a orgánů, které jsou uloženy v hloubce. 

Hloubková masáž

Hloubková masáž zad je účinná masáž, zaměřená na uvolnění hlubokých vrstev svalů hlavně kolem páteře, případně v oblasti pletence dolních nebo horních končetin, dle daných potíží. Hloubkové uvolnění a propracování svalstva odstraňuje spasmy, prokrvuje, obnovuje přirozenou délku a pružnost svalových vláken. Využívá se zde nejen tlaku rukou, palců a loktů, ale i dalších masážních technik s pomůckami.

Manipulace s měkkou tkání

Ošetření měkké tkáně, kam řadíme kůži, podkoží, fascie a svaly jsou pro pohybovou soustavu velmi důležité díky jejich vzájemnému pohybu proti sobě. Mezi těmito vrstvami je tekutina, která zajišťuje jejich klouzání vůči sobě. K jejich aktivaci dochází při každém pohybu, jak při pohybu končetin tak při pohybu trupu. Pohyb pohybového sytému by nebyl možný, pokud by se všechny měkké tkáně také nepohybovaly, a to vzájemným protažením a posunem.

Pokud dojde k poruše měkkých tkání dochází ke zhoršení posunlivosti a pohyblivosti tkání. Při tomto stavu dochází k patologii aktivního i pasivního pohybu. Tento patologický stav není pouze omezen na jeden segment, ale také na centrální úroveň. Při poškození na této úrovni dochází k přestavbě pohybového stereotypu a ke změnám dynamiky páteře. Tento stav se upravuje manipulací měkkých tkání.

Cílem techniky měkkých tkání je návrat kluznosti a pohyblivosti. Mezi techniky měkkých tkání řadíme ošetření spoušťových bodů, protažení kůže, protažení pojivové řasy, léčení hlubokých fascií, působení tlakem. Také sem patří ošetření jizev, které jsou uloženy v měkkých tkáních a jdou skrze všechny tkáně. Při špatné kluznosti a pohyblivosti tkání v oblasti jizvy dochází ke vzniku tzv. aktivní jizvy. Ta často může být skrytou příčinou obtíží. Za ideální situace vše klouže a tím pádem nemáme žádné omezení nebo bolest.

Sledujte AŠ-Masáže

Dnes je úžasný den na masáž.

Kontakty